درباره ما و خلاقیت

ما در سال 1398 توسط گروهی از جوانان متخصص شروع به کار کردیم . گروه آموزشی خلاقشو دوره های ما برای فرزندای بین 5 تا 15 ساله ی شما تدارک دیده شده. 

تیم متخصصین ما

دوره های خلاقیت و مهارت ما توسط بهترین کارشناسان و متخصصین هدایت شده اند تا بیشترین اثرگذاری روی فرزند شما شکل بگیره . تمام متخصصین ما تجربه ی انتقال تجربه و مهارت به کودک و نوجوانان رو در سابقه ی خودشون به همراه دارند . هر دوره بطوری طراحی شده تا فرزند شما تمام هدف های مورد نظر دوره رو با تعامل هایی که در دوره قرار دادیم ،در اختیار بگیرن

برای خلاقیت درونی تون

ویدئوی پایین رو مشاهده کنید تا بیشتر ما رو بشناسید

عدد و رقم های ما

Health & Wellness instructors have more than 10 years of experience

Browse over 60k(and growing!) yoga and fitness videos in our library

Explore in-depth training videos across different yoga styles

سوالات متداول

قطعا ! فرزندان 4 تا 15 ساله ی شما میتونن داخل سایت ما ،مهارت مورد نظرشون رو یاد بگیرند.

Wear comfortable clothes that you can easily move and stretch in.
It’s a good idea to come to class hydrated. Try not to eat a full meal at least two hours before class.
With practice, you will notice your body getting stronger and more flexible. Yoga will also improve your posture. It can also help you develop increased mental focus and the ability to stay calm and maintain relaxed breathing.
Ideally, yoga is meant to be a daily practice. If you are a beginner, you can set a goal you can realistically keep. Remember: consistency is key. The more you practice, the better you will feel.

Try it free for 14 days

Get started with two free weeks of unlimited yoga and fitness classes. Cancel anytime.