هوش EQ

سه گانه‌ی هوش  قسمت دوم :هوش هیجانی یا EQ هوش هیجانی چیست؟ هوش هیجانی (EQ) به توانایی درک، کنترل و ارزیابی احساسات اشاره دارد. برخی…

هوش IQ

سه گانه هوش قسمت اول: ضریب هوشی یا IQ ای‌کیو نوعی امتیاز استاندارد است که جایگاه فرد را در گروه سنی خودش نشان می‌دهد.  IQمخفف…