خلاقیت و پرسشگری

تمام آموزش و یادگیری در هنر پرسش نهفته است و این سوال کردن است که اساس
کار آموزش است . سوال کردن یادآوری را تشویق می کند ، روند یادگیری و درک
مطلب را تعمیق می بخشد ، تخیل و حل مسئله را ارتقا می بخشد ، حس کنجکاوی را
ارضا می کند و خالقیت را افزایش می دهد.
تحقیقات نشان می دهد معلمان و دانش آموزان دبستان معموالً هر دو دقیقه یک سوال
می پرسند. این میزان در مدارس راهنمایی و دبیرستان بسیار کمتر است. از طرف دیگر
، تقریباً٪ 8 سواالت برای تشویق تفکر و تأمل دانش آموزان مطرح می شود. خالقیت که
متعالی ترین و نفیس ترین هدیه خداوند به انسان است ، به پیشرفت سریع ملت ها و
فرهنگ ها کمک می کند.

چرا؟

تا حاال دقت کردین بچه ها چقدر از این کلمه استفاده می کنن؟ این دقیقا همون
سوالیه که در بزرگساالن هم اهمیت باالیی داره ولی تفاوت هایی بین چرای بچه ها و
بزرگ تر ها وجود داره بچه ها برای یادگیری و فهمیدن سوال میکنند ولی ما بزرگترها
باید دانسته های قبلی خود را زیر سوال ببریم تا بتوانیم به ایده های خالقانه و بزرگ
برسیم این تکنیک اینقدر ساده هست که اکثر مردم از آن ها غافل هستند و بی اهمیت
می دانند

خلق ایده های بزرگ
تا حاال فکر کردین اولین ایده های بزرگ چطور خلق شده؟
برای مثال چند ایده ی بزرگی که در سال های گذشته در دنیا اتفاق افتاده رو بررسی
کنیم اینکه چرا باید برای گرفتن آژانس به مغازه برویم ؟
یا چرا باید برای برقراری ارتباط نامه نگاری کرد؟
و بسیاری چرای دیگه که باعث شدن که زندگی ما راحت تر بشه​

مقالات مرتبط

هوش EQ

سه گانه‌ی هوش  قسمت دوم :هوش هیجانی یا EQ هوش هیجانی چیست؟ هوش هیجانی (EQ) به توانایی درک، کنترل و ارزیابی احساسات اشاره دارد. برخی…

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *